Disclaimer

Disclaimer

Door het bezoek aan deze website en het gebruik van de op of via deze website aangeboden informatie, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Als er tegenstrijdigheid is tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en de disclaimer, dan prevaleren de voorwaarden van de producten en diensten.

Informatie

De door Forensz op deze website verstrekte informatie is geen aanbod of dienst. Forensz neemt zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van deze website en kan daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Forensz kan niet instaan voor de juistheid en actualiteit van de informatie, de informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Forensz aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie.

Recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie.Sluit